Generic selectors
Tik tikslios atitiktys
Ieškoti pagal pavadinimą
Ieškoti tekste
Post Type Selectors
Versija
neįgaliesiems

Teisiniai apribojimai

Kai kurie psichikos sveikatos sutrikimai riboja galimybę užimti tam tikras pareigas arba turėti tam tikras teises (vairavimo, ginklo, įvaikinimo, vaiko globos ir kt.). Dažniausiai psichikos sveikatos būklė vertinama įsidarbinant (ar prieš įgyjant teises) ir profilaktinių patikrinimų, vykstančių tam tikru periodiškumu, metu.

 

Ribojimai nebebus taikomi arba yra stipriai sumažinti šiais atvejais:

 • Teisė vairuoti (neprofesionalus ir profesionalus vairavimas): nerimo, lengvos depresijos, neorganinės nemigos atveju ribojimai netaikomi
 • Asmens sveikatos priežiūros praktika (medicinos, slaugos, odontologijos, akušerijos, farmacijos specialistų, asmens sveikatos priežiūros įstatyme nurodyti specialistai): ribojimai netaikomi
 • Teisėjai: nerimo, lengvos depresijos, neorganinės nemigos atveju ribojimai netaikomi
 • Prokurorai: nerimo, lengvos depresijos, neorganinės nemigos atveju ribojimai netaikomi
 • Statutiniai pareigūnai: šiuo metu teisės aktai yra keičiami

Daugiau informacijos rasite žemiau.

* „Spręsti individualiai“ reiškia, kad asmuo (gydytojas), atsakingas už vairuotojų sveikatos tikrinimus (o ginčytinais atvejais – gydytojų konsultacinė komisija), gali priimti individualų sprendimą leidžiantį asmeniui vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, atsižvelgdamas į susirgimą, kompensaciją, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą, tęsiant vairuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis (atsižvelgiant į darbo krūvį, konkrečias pareigas), darbą, tiriamojo psichikos ir charakterio ypatumus vadovaudamiesi ir specializuotų gydymo įstaigų, specialistų išvadomis ir rekomendacijomis.

Specialybės, kurioms yra ribojamas darbas sergant
psichikos sutrikimais

Psichikos sutrikimai B kategorijos transporto priemonių vairavimas Ginklai Įvaikinimas / globa
Visų etiologijų demencijos Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama
Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai Sprendžiama individualiai* Neleidžiama
Kiekvienu individualiu atveju, kai pasveikstama nuo trumpalaikių simptominių psichikos sutrikimų, dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija 
Neleidžiama
Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas (išskyrus tabaką) Sprendžiama individualiai* Leidžiama esant remisijai, kuri trunka ilgiau negu 5 metus. Esant ūminei intoksikacijai sprendžiama individualiai. Neleidžiama esant F10–F16, F18, F19
Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesinis sutrikimas Sprendžiama individualiai* Neleidžiama
Leidžiama esant ūminiams ir praeinaniems psichoziniams sutrikimams, kai remisija trunka ilgiau kaip 10 metų
Neleidžiama
Afektiniai (nuotaikų) sutrikimai (pvz. depresija) Leidžiama
išskyrus dėl F30.2, F31.2, F31.5, F32.3, F33.3 – sprendžiama individualiai*
1. Susidūrus su sudėtinga manijos, depresijos ar bipolinio afektinio sutrikimo forma (F30.2, F31.2, F31.5, F32.3, F33.3), su psichozės epizodu, leidimas įsigyti ar turėti ginklą gali būti išduodamas kai remisija trunka ilgiau kaip 10 metų.
2. Turėjus ne itin sudėtingus manijos, bipolinio sutrikimo, depresijos atvejus, ginklą įsigyti galima kai remisija trunka ilgiau kaip 5 metus.
3. Įveikus lengvą depresinį epizodą, nuolatinius nesunkius nuotaikos sutrikimus ir kt. (F32.0, F34.0–F34.9, F38.0–F38.8, F39), sprendimą dėl leidimo turėti ginklą priima gydytojas psichiatras, atliekantis psichikos sveikatos patikrinimą, t. y. sprendžiama individualiai
Neleidžiama esant F30, F30.8, F30.9, F31.0–F31.9, F33.0–F33.9, F34.0–F34.8, F38.0, F38.1, F39. Lengvų afektinių sutrikimų atveju leidžiama kai gydytojų psichiatrų konsultacinė komisija pateikia išvadą, kad nuo gydymo medikamentais pabaigos praėjus 3 metams nenustatytas ligos progresavimas
Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai (pvz. nerimo sutrikimai ir kt.) Leidžiama 1.Turėjus obsesinį-kompulsinį sutrikimą (vyraujančias įkyrias mintis ar apmąstymus, kompulsinius veiksmus ir pan.), įsigyti ar turėti ginklą galima tik kai remisija trunka ilgiau kaip 5 metus.
2. Įveikus fobinius nerimo, streso bei adaptacijos, disociacinius, somatoforminius ir kitus neurozinius sutrikimus, leidimas įsigyti ar turėti ginklą gali būti išduodamas kai remisija trunka ilgiau kaip 3 metus.
3. Neorganinių miego sutrikimų (nemiga, mieguistumas, miego-budrumo ritmo sutrikimas, lunatizmas, siaubas miegant, košmarai, kiti neorganiniai miego sutrikimai ir nepatikslintas neorganinis miego sutrikimas) esant trumpesnei nei 3 metų remisijai dėl leidimo turėti ginklą sprendžiama individualiai, o esant ilgesnei kaip 3 metų remisijai ribojimo turėti ginklą nelieka.
Neleidžiama
Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais veiksniais (pvz. valgymo, miego sutrikimai) Leidžiama Leidžiama jei remisija trunka ilgiau kaip 3 metus Neleidžiama esant F52.7, F52.8, F52.9
Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai Leidžiama
išskyrus dėl F60, F61, F62 –sprendžiama individualiai*
Leidžiama kai kompensacija trunka ilgiau kaip 5 (penkerius) metus (išskyrus: specifiniai asmenybės sutrikimai, mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai, ilgalaikiai asmenybės sutrikimai, nesusiję su smegenų pažeidimu ar liga, patologinis padeginėjimas, kiti įpročių ir potraukių sutrikimai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir pavojingumą) Neleidžiama
Protinis atsilikimas Neleidžiama
išskyrus dėl F70.0, F70.8, F70.9 -sprendžiama individualiai*
Neleidžiama Neleidžiama
Psichologinės raidos sutrikimai Leidžiama
išskyrus dėl F83, F84 - sprendžiama individualiai*
Leidžiama tais atvejais, kai jie neturi įtakos dabartinei individo darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai Leidžiama
Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje Leidžiama
išskyrus dėl F95.2 ir F90 - sprendžiama individualiai*
Leidžiama tais atvejais, kai jie neturi įtakos dabartinei individo darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai Leidžiama

Seimo priimtais pakeitimais atsisakyta šiuo metu įtvirtintų sveikatos reikalavimų asmenims, siekiantiems tapti advokatais, notarais ir antstoliais bei šią veiklą jau vykdantiems asmenims.

Atitinkamai atsisakyta ir periodinių kas penkerius metus vykdomų privalomų sveikatos patikrinimų. Atitinkami įstatymų pakeitimai įsigalioja nuo 2022 metų.

Įtvirtintas psichikos ligų diagnozių (bei kitų diagnozių) sąrašas – bendrosios kontraindikacijos, kurioms esant negalima dirbti.

Privaloma tikrintis prieš pradedant dirbti. Prieš sveikatos tikrinimą asmuo užpildo ir pasirašo Pretendento į teisėjus ar teisėjo garbės deklaraciją. Asmuo užpildo klausimynus, atlieka testus, skirtus jo psichologiniam vertinimui, kuris atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti.

Profilaktiniai patikrinimai kas 5 metus.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Prokuroro sveikatą tikrina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – CMEK).

Įtvirtintas psichikos ligų diagnozių (bei kitų diagnozių) sąrašas – bendrosios kontraindikacijos, kurioms esant negalima dirbti.

Privaloma tikrintis prieš pradedant dirbti. CMEK gydytojas psichiatras privalo tikrinti, ar asmeniui, pateikusiam prašymą tarnauti prokuroru, ar prokurorui nebuvo teiktos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Į formą Nr. 025/a įrašomi asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 (penkerius) metus anonimiškai, privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus. Savo atsakymus asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras patvirtina parašu.

Profilaktiniai patikrinimai CMEK kas 5 metus.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Įtvirtintas psichikos ligų diagnozių (bei kitų diagnozių) sąrašas – bendrosios kontraindikacijos, kurioms esant negalima dirbti. Skirtingas reguliavimas naujiems priimamiesiems ir jau dirbantiems pareigūnams bei skirstoma į tris skiltis, priklausomai nuo funkcijų pobūdžio. Reglamentuojantys teisės aktai:

Įtvirtintas psichikos ligų diagnozių (bei kitų diagnozių) sąrašas – bendrosios kontraindikacijos, kurioms esant negalima dirbti.

Skirtingas reguliavimas naujiems priimamiesiems ir jau dirbantiems mašinistams ir darbuotojams kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Įtvirtintas psichikos ligų diagnozių (bei kitų diagnozių) sąrašas.

Skirtingi reikalavimai šaukiamiems į privalomąją pradinę karo tarnybą, tolesnei profesinei karo tarnybai, karo prievolininkams, šaukiamiems į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją ir kt.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Priverstinis hospitalizavimas ir veiksnumo apribojimas

Priverstinis hospitalizavimas

Priverstinis hospitalizavimas ir gydymas gali būti taikomas asmenims, jei iš asmens elgesio ir (ar) kitų objektyvių duomenų galima pagrįstai spręsti, kad yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui. Jei asmuo nekelia grėsmės savo ar aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui, prieš asmens valią hospitalizuoti ar gydyti Lietuvos įstatymai draudžia.

Priverstinį hospitalizavimą ar gydymą skiria gydytojas psichiatras, atvežus į ligoninę, ne ilgiau kaip 3 darbo dienoms. Jei reikia pratęsti, dėl to sprendžia teismas. 

Priimti sprendimą asmenį pristatyti į ligoninę, kad psichiatras galėtų įvertinti jo būklę, gali greitosios medicinos pagalbos specialistas, prireikus dalyvaujant policijai. Priverstinai hospitalizuojamam ir (ar) gydomam pacientui arba jo atstovui pagal įstatymą užtikrinamos teisės į:
 • išsamų informavimą apie sprendimą ir jo priežastis;
 • teismo sprendimą dėl priverstinio hospitalizavimo ar gydymo ilgiau kaip 3 darbo dienas;
 • galimybę dalyvauti teisme sprendžiant dėl pratęsimo, galimybę būti išklausytam;
 • antrinę teisinę pagalbą arba savo pasirinktą advokatą;
 • papildomą psichikos būklės įvertinimą, atliekamą trijų psichiatrų;
 • kitas teises, nurodytas Psichikos sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Išsami tvarka nustatyta Psichikos sveikatos priežiūros įstatymu ir aprašu .

Veiksnumo apribojimas

Fizinį asmenį neveiksniu arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje pripažinti gali tik teismas. Į teismą dėl neveiksnumo arba riboto veiksnumo nustatymo gali kreiptis: asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos ar rūpybos institucija ir prokuroras.

Asmenį pripažinus neveiksniu tam tikroje srityje, jam nustatoma globa ir paskiriamas globėjas tam tikroje srityje, o pripažinus ribotai veiksniu tam tikroje srityje – rūpyba ir rūpintojas.

Išsami tvarka nustatyta Civilinio proceso kodeksu ir aprašu .

Psichikos būklės įvertinimas

Gydytojas psichiatras gali įvertinti asmens psichikos būklę ir siųsti greitosios medicinos pagalbos brigadą pristatyti pacientą į ligoninę ir tais atvejais, kai raštu gauna objektyvių duomenų apie asmens keliamą grėsmę savo ar aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui.

Šiuo atveju gydytojui psichiatrui turi nekilti abejonių dėl kreipimesi nurodytos informacijos teisingumo ir objektyvumo.

Tokį kreipimąsi raštu psichiatrui gali pateikti, įtarę psichikos ar elgesio sutrikimų požymių:

 • Policija ar socialinių paslaugų įstaigos atstovas;
 • Paciento sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra – vienas iš paciento tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, pilnamečių brolių (seserų), pilnamečių vaikaičių arba senelių;
 • Aukščiau esantys asmenys negali teikti prašymo, jei pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba) – šiais atvejais kreipimąsi gali teikti paciento globėjas, rūpintojas arba atstovas pagal pavedimą.

Išsami kreipimosi ir jo įvertinimo tvarka .