Generic selectors
Tik tikslios atitiktys
Ieškoti pagal pavadinimą
Ieškoti tekste
Post Type Selectors
Versija
neįgaliesiems

Visos anoniminių paslaugų galimybės

Emocinės paramos linijos

Jei jauti emocinius sunkumus ir reikia emocinės paramos, gali kreiptis ir gauti emocinę paramą telefonu ar internetiniu susirašinėjimu.
Tai yra nemokama ir anonimiška. Emocinę paramą teikia specialiai tam apmokyti savanoriai.

Emocinės paramos tarnybos orientuotos į skirtingas gyventojų grupes. Pilną jų sąrašą rasi apačioje.

Visuomenės sveikatos biurai

Visuomenės sveikatos biure vykdomi:

 • Streso valdymo, emocijų atpažinimo ir valdymo grupiniai užsiėmimai
 • Savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai (įvairiomis temomis)
 • Psichologinės konsultacijos grupėse
 • Individualios psichologo konsultacijos (iki 5 vienam asmeniui)
 • Priklausomybės konsultavimas asmenims siekiantiems mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti

Biure gali būti teikiamos visos arba tik dalis aukščiau išvardintų paslaugų. Tikslų sąrašą su teikiamomis paslaugomis rasite čia.

Paslaugos skirtos visiems gyventojams. Galite kreiptis tiesiai į savo savivaldybės biurą ir užsiregistruoti, gydytojo siuntimas nereikalingas. Už paslaugas mokėti nereikia. Visos paslaugos, jeigu asmuo to pageidauja, gali būti teikiamos anonimiškai.

Visus visuomenės sveikatos biurus galite rasti čia.

Psichikos sveikatos centrai

Psichikos sveikatos centre pagalbą teikia psichiatrai, medicinos psichologai, slaugytojai ir socialiniai darbuotojai. Į visus specialistus galima kreiptis tiesiogiai, be gydytojo siuntimo.

Kiekvienas gyventojas gali savarankiškai pasirinkti psichikos sveikatos centrą prie kurio nori būti prirašytas. Jei to nepadaro, gyventojas yra prirašomas automatiškai prie to psichikos sveikatos centro, su kuriuo šeimos gydytojo paslaugas teikianti įstaiga yra sudariusi sutartį.

Lietuvoje yra daugiau nei 100 psichikos sveikatos centrų visose savivaldybėse. Juos rasite čia.

Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.

Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi vyresni nei 16 metų pacientai.

Anonimiškai gali būti gydomi šie psichikos ir elgesio sutrikimai:

 1. Priklausomybės nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų sutrikimo grupės: ūmios intoksikacijos, žalingo vartojimo, priklausomybės sindromo ir abstinencijos būklės
 2. Įpročių ir potraukių sutrikimai
 3. Lengvos ir vidutinio sunkumo depresijos epizodai
 4. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai
 5. Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais
 6. Tikai

Anonimiškai besigydantiems pacientams iki 18 metų gydyti negalima skirti vaistų, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija.

Vyresniems kaip 18 metų anonimiškai besigydantiems pacientams gydyti negalima skirti receptinių vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą.

Taip pat anonimiškai besigydantiems pacientams negali būti skiriamas pakaitinis gydymas priklausomybei nuo opioidų gydyti.